اللام الشمسية أم اللام القمرية؟  “Je trie” Lâm solaire ou lâm lunaire?

اللام الشمسية أم اللام القمرية؟  "Je trie" Lâm solaire ou lâm lunaire?

اللام الشمسية أم اللام القمرية؟
Supports éducatifs PDF école à la maison montisouris ief Langue ARABE
 “Je trie” Lâm solaire ou lâm lunaire?

Laisser un commentaire

Retour en haut
Ouvrir le chat
1
Besoin d'aide ?
Bonjour/As salamu alaykoum. Bienvenue sur Mountasiroun, comment puis-je vous aider ?